APK niet goedgekeurd

Mijn APK is niet goedgekeurd. Wat moet ik doen?

Uw APK is niet goedgekeurd: wat nu? Geef bij de APK-keurmeester direct aan dat u het niet eens bent met de afkeuring. Deze zal de APK-regelgeving met u doornemen om u te overtuigen dat uw auto terecht is afgekeurd. Bent u niet overtuigd van de argumenten, dan kunt u bij de RWD in beroep gaan en een herkeuring aanvragen. Doe dit altijd direct na de keuring. De uitgevoerde herkeuring door de RDW kost circa €46,-.

Dit bedrag krijgt u terug als uw bezwaar gegrond is. In dat geval wordt het voertuig op het bezwaarpunt alsnog goedgekeurd en wordt het keuringsstation een sanctie opgelegd.

Belangrijk: U mag uw auto niet meer verplaatsen en er mogen geen reparaties meer worden gedaan. Als u later bezwaar maakt, het voertuig is verplaatst of gerepareerd, dan is bezwaar niet mogelijk.

Mijn auto is afgekeurd maar ik heb geen keuringsrapport gekregen.

Is uw auto afgekeurd? Dan heeft u recht op een officieel keuringsrapport. Dit wordt alleen afgegeven als de auto is afgemeld bij de RDW. De APK-keurmeester is verplicht van elke keuring het resultaat te melden bij de RDW. In geval van afkeur gebeurt dit onder vermelding van de afkeurpunten. Of de keurmeester repareert de auto en meldt dit vervolgens af als goedkeuring met vermelding van de reparatiepunten. Middels steekproeven controleert de RDW of de goedkeuringen terecht zijn.

Op mijn keuringsrapport staan adviespunten; wat moet ik daarmee?

Adviespunten (AC 1 t/m 5) op het keuringsrapport zijn gebreken die nú nog niet tot een afkeuring leiden, maar die u wel binnenkort moet vervangen of repareren. De keurmeester is verplicht deze adviespunten te melden.

Bij een reparatieadvies (RA1 t/m RA8) gaat het over het niet goed werken van een veiligheidssysteem, bijvoorbeeld ABS, eCall of airbag. Ook overmatige vloeistoflekkage valt onder reparatieadvies. Auto’s in gebruik genomen vóór 31-12-2017 krijgen een reparatieadvies op het rapport. Auto’s in gebruik genomen na 31-12-2017 worden afgekeurd.

Ik ben het niet eens met de goedkeuring van mijn auto

Twijfelt u of uw voertuig terecht is goedgekeurd bij de APK-keuring? U kunt bezwaar maken bij de RDW, waarbij u de RDW laat beoordelen of de goedkeuring wel terecht was. Dit kan tot 12 maanden of tot de volgende keuring. Als uw klacht daartoe aanleiding geeft, wordt deze besproken met het garagebedrijf tijdens één van de periodieke controlebezoeken van de RDW. Is uw bezwaar gegrond dan krijgt u het herkeuringsbedrag terug.

Bron: RDW