Wanneer APK keuren

Wanneer en hoe vaak moet ik mijn auto APK laten keuren?

Als uw auto eerder is gekeurd
Is uw auto eerder gekeurd, dan kijkt u naar de vervaldatum die op het APK-keuringsrapport staat. Vóór deze datum moet het voertuig opnieuw goedgekeurd zijn.

Als uw auto nog niet eerder is gekeurd
Personenvoertuigen en lichte bedrijfswagen met benzine, alcohol en/of elektromotor <3.500kg
Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar. Alle keuringen moeten voor vervaldatum APK plaatsvinden.

Personen voertuigen met diesel of LPG motor
Eerste APK na 3 jaar eerste toelating, daarna elk jaar keuren. Ook hier moeten alle keuringen voor vervaldatum APK plaatsvinden.

Vanaf welk moment kan ik mijn auto laten keuren?

U kunt uw auto op elk gewenst moment laten keuren. Doet u dit eerder dan twee maanden voor de vervaldatum dan wijzigt de oorspronkelijke vervaldatum in de datum van keuren. Laat u de auto keuren binnen twee maanden voor de vervaldatum dan blijft de vervaldatum dezelfde als de oorspronkelijke vervaldatum

Wanneer moet mijn auto uiterlijk goedgekeurd zijn?

Uw APK keuring is beperkt geldig. De APK vervaldatum is voor de meeste auto’s 1 jaar na de keuring (uitzonderingen buitenbeschouwing gelaten). De geldigheidsduur staat op uw APK-bewijs. De auto moet uiterlijk voor deze datum opnieuw goedgekeurd zijn.

U ontvangt van de RDW bericht wanneer uw auto opnieuw gekeurd moet zijn, in de meeste gevallen heeft u dan een maand om uw APK keuring te laten uitvoeren.

Hoe zit het met de APK voor hybride- en elektrische auto’s?

Hybride- en elektrische auto’s worden ook APK gekeurd. De keuring is hetzelfde als bij auto’s die op benzine, diesel of gas rijden, alleen wordt bij dit soort voertuigen ook gekeken naar (de onderdelen van) de elektrische aandrijflijn.