APK verlopen

Mijn APK is verlopen: wat moet ik nu doen?

Het kan gebeuren dat uw auto niet op tijd APK goedgekeurd is. Op de dag van de keuring en anders uiterlijk binnen 2 maanden na het verlopen van de APK vervaldatum kunt u naar de keuring rijden. Na deze periode moet uw auto APK goedgekeurd zijn anders bent u in overtreding. Of de geldigheid van het kenteken moet geschorst zijn. In het laatste geval mag het voertuig niet op de openbare weg staan.

De APK is verlopen: mag ik blijven rijden?

Nee, rijden met een verlopen APK is niet toegestaan. Het is zelfs strafbaar. U kunt er een hoge boete voor krijgen, zowel van de politie als van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een verplichte keuring. Hierbij wordt gekeken of uw auto voldoet aan de verkeersveiligheid en milieu-eisen. Zes weken voordat de APK vervalt, ontvangt u van de de RDW een (online) brief ter herinnering aan de APK-vervaldatum van uw auto. Als eigenaar blijft u altijd zelf verantwoordelijk om uw auto op tijd te laten keuren. Wees er dus op tijd bij en voorkom een eventuele boete of bekeuring voor het rijden met een verlopen APK. Voor het herkeuren van uw auto kunt bij ons terecht. Wij zijn een RDW-erkend APK station.

Is het mogelijk om de APK keuring uit te stellen?

Het is niet mogelijk om de APK keuring uit te stellen. Om boetes te voorkomen, is het mogelijk om de APK verplichting tijdelijk stop te zetten. Dit heet schorsen.

Is uw auto/kenteken geschorst, dan heeft deze geen APK keuringsplicht. De auto mag in dat geval niet op de openbare weg rijden of geparkeerd staan. Als uitzondering op deze regel mag u voor een APK met uw geschorste voertuig naar het keuringsbedrijf rijden. Voor het rijden met een geschorst voertuig zijn echter wel strenge voorwaarden gesteld. Lees de voorwaarden op de site van de RDW.