APK vraag en antwoord

APK keuring meest gestelde vragen

Wat is de APK nou precies en waartoe dient deze keuring? De antwoorden op deze en andere vragen hebben we hieronder gebundeld.
Staat uw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op.

APK keuring in Den Haag Keuringsrapport

Wat is een APK

Wat is een APK precies? Welke eisen worden er gesteld voor deze keuring?

APK keuring in Den Haag Keuringsrapport

Wanneer laat ik mijn auto keuren

Wanneer moet mijn auto naar de APK? Hoe vaak moet een auto gekeurd worden?

APK keuring in Den Haag Keuringsrapport

Waar laat ik mijn auto keuren

Kan ik mijn auto bij elke garage laten keuren? Wat betekend RDW-erkend?

APK keuring in Den Haag Keuringsrapport

Wat kost een APK keuring

Hoe duur is het om mijn auto te laten keuren? Zitten er nog andere kosten vast aan een APK?

APK keuring in Den Haag Keuringsrapport

APK verlopen: wat moet ik doen

Ik kan mijn auto niet of niet op tijd laten keuren. Wat zijn de gevolgen?

APK keuring in Den Haag Keuringsrapport

Auto na APK afgekeurd: wat nu

Mijn auto is afgekeurd. Wat moet ik doen? En waar moet ik op letten bij goedkeuring?

Vanaf welk moment kan ik mijn auto laten keuren?

U kunt uw auto op elk gewenst moment laten keuren. Doet u dit eerder dan twee maanden voor de vervaldatum dan wijzigt de oorspronkelijke vervaldatum in de datum van keuren. Laat u de auto keuren binnen twee maanden voor de vervaldatum dan blijft de vervaldatum dezelfde als de oorspronkelijke vervaldatum.

Wat moet ik meebrengen als ik mijn auto laat keuren?

Officieel alleen uw auto. Echter is het handig om ook het kentekenbewijs/kentekencard mee te brengen.
Om de APK te mogen uitvoeren voor auto’s met een bijzonder kenteken (CD, CDJ of de lettergroep BN, GN en twee groepen van twee cijfers) moet het kentekenbewijs/kentekencard aanwezig.

Hoe moet ik naar de keuring als mijn auto geen geldig keuringsbewijs heeft?

Op de dag van de keuring en anders uiterlijk binnen 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum kunt u naar de keuring rijden. Na deze periode moet uw APK-goedgekeurd zijn anders bent u in overtreding. Of de geldigheid van het kenteken moet geschorst zijn. In het laatste geval mag het voertuig niet op de openbare weg staan.

Mag ik nog met mijn auto rijden als hij is afgekeurd?

Mocht de APK vervaldatum nog niet zijn verstreken dan kunt u gewoon blijven rijden met uw auto. Nadat u de afkeurpunt(en) heeft laten repareren kunt u de auto opnieuw APK laten keuren. De reparatie(s) kunt u bij ons of uw vertrouwde onderhoudsgarage laten uitvoeren. Binnen 5 werkdagen en/of 100 kilometer na afkeur komt u bij MEBOCARS in aanmerking voor de gratis herkeuring.

Het is in uw eigen belang om uw auto tijdig te laten keuren zodat u, bij eventuele afkeur, nog tijd overhoudt om de reparaties uit te laten voeren.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de afkeuring van mijn auto.

Geef bij de APK-keurmeester direct aan dat u het niet eens bent met de afkeuring. Deze zal de APK-regelgeving met u doornemen om u te overtuigen dat uw auto terecht is afgekeurd. Bent u niet overtuigd van de argumenten, dan kunt u bij de RWD in beroep gaan en een herkeuring aanvragen. Doe dit altijd direct na de keuring. De herkeuring uitgevoerd door de RDW kost circa €46,-.

Dit bedrag krijgt u terug als uw bezwaar gegrond is. In dat geval wordt het voertuig op het bezwaarpunt alsnog goedgekeurd en wordt het keuringsstation een sanctie opgelegd.

Belangrijk: U mag uw auto niet meer verplaatsen. Er mogen geen reparaties meer worden gedaan. Als u later bezwaar maakt, het voertuig is verplaatst of gerepareerd, dan is bezwaar niet mogelijk.

Ik ben het niet eens met de goedkeuring van mijn auto

Twijfelt u of uw voertuig terecht is goedgekeurd bij de APK-keuring? U kunt bezwaar maken bij de RDW, waarbij u de RDW laat beoordelen of de goedkeuring wel terecht was. Dit kan tot 12 maanden of tot de volgende keuring. Als uw klacht daartoe aanleiding geeft, wordt deze besproken met het garagebedrijf tijdens één van de periodieke controlebezoeken van de RDW. Is uw bezwaar gegrond dan krijgt u het herkeuringsbedrag terug.

Mijn auto is afgekeurd maar ik heb geen keuringsrapport gekregen.

Is uw auto afgekeurd? Dan heeft u recht op een officieel keuringsrapport. Dit wordt alleen afgegeven als de auto is afgemeld bij de RDW. De APK-keurmeester is verplicht van elke keuring het resultaat te melden bij de RDW. In geval van afkeur gebeurt dit onder vermelding van de afkeurpunten. Of de keurmeester repareert de auto en meldt dit vervolgens af als goedkeuring met vermelding van de reparatiepunten. Middels steekproeven controleert de RDW of de goedkeuringen terecht zijn.

Op mijn keuringsrapport staan adviespunten; wat moet ik daarmee?

Adviespunten (AC 1 t/m 5) op het keuringsrapport zijn gebreken die nú nog niet tot een afkeuring leiden, maar die u wel binnenkort moet vervangen of repareren. De keurmeester is verplicht deze adviespunten te melden.

Bij een reparatieadvies (RA1 t/m RA8) gaat het over het niet goed werken van een veiligheidssysteem, bijvoorbeeld ABS, eCall of airbag. Ook overmatige vloeistoflekkage valt onder reparatieadvies. Auto’s in gebruik genomen vóór 31-12-2017 krijgen een reparatieadvies op het rapport. Auto’s in gebruik genomen na 31-12-2017 worden afgekeurd.

Wordt mijn auto met een ‘thuiskomer’ goedgekeurd?

Een thuiskomer (reservewiel) voldoet niet aan de APK-eisen. De APK zal daarom niet goed gekeurd worden.

Mag ik verschillende merken en maten banden voeren?

Op één as moet dezelfde maat band zitten. Het merk maakt niet uit. Verschillende banden aan de vooras en achteras is toegestaan. Wel moeten de banden volgens de montagevoorschriften gemonteerd zijn. Lees meer over de banden APK-keuringseisen.

Mag mijn voorruit een scheur hebben?

Ja, op voorwaarde dat deze niet in het gezichtsveld een vertakking heeft. Een vertakking buiten het gezichtsveld is wel toegestaan.

Mijn autoramen zijn geblindeerd, is dit oke?

Tijdens de APK-keuring wordt niet gekeken naar de blindering van de autoruit. Dit is dus geen keuringseis of afkeurpunt. Wel stelt de politie beperkingen aan de blindering van de ruiten die zich vóór de B-stijl (deurstijl achter voorportier) bevinden. Er kan dus een boete worden uitgeschreven vanwege blindering.

Mijn deuren zijn alleen met een afstandsbediening te openen, mag dit?

Nee dit mag niet. Iedere deur moet van binnen en van buiten op de normale manier te openen zijn. Volgens de RDW is een afstandsbediening niet de normale manier om een deur te openen en moet het daarom worden afgekeurd.

Mag ik extra verlichting monteren?

Het monteren van extra verlichting zoals neon-lampen onder de auto, is toegestaan zolang deze verlichting niet geschakeld is met de verplichte en/of toegestane verlichting. Tijdens de gehele keuring moet de extra verlichting uitgeschakeld kunnen blijven. Het is overigens verboden om blauwe knipper- of zwaailichten gemonteerd te hebben.

Mag ik de originele achterlichten vervangen?

Ja, zolang de verplichte verlichting aanwezig is. Het vervangen van de originele achterlichten is echter niet aan te raden.

De zogenaamde after-market verlichting zorgen voor problemen bij de APK keuring zoals het ontbreken van reflectoren en het hebben van teveel achterlichten. Dit laatste wordt veroorzaakt door units die zijn opgebouwd uit LED-lampjes die te ver uit elkaar staan, waardoor iedere afzonderlijke LED lampje gezien moet worden gezien als apart achterlicht. Een auto mag maximaal 4 achterlichten hebben; twee links, twee rechts.

Mag ik de originele motor vervangen?

Ja, dat mag. Tijdens de APK wordt alleen gekeken of het aantal cilinders en het type brandstof overeenkomt met het kentekenregister. Het merk of de inhoud is dus niet van belang. De motor moet uiteraard wel aan de emissie-eisen voldoen.